Informacja w spr. projektu dot. rozbudowy i modernizacji systemów ostrzegania i alarmowania ludności pn. „Mazowieckie Syreny+”