Informacja Studium

Szanowni Państwo,

przypominamy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąża mogą to zrobić do 25 czerwca. Chodzi m.in. o zmianę przeznaczenia danej działki czy przekształcenie jej np. z rolnej w budowlaną. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Komunikaty” http://bip.um.raciaz.asi.pl/