Informacja o zapisach uczniów na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu

        Uwaga Rodzice!

Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2021/2022

do klasy I Szkoły Podstawowej  obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone  w  2014 roku

– zgłoszenie – załącznik nr 1 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

– wniosek – załącznik nr 2  ( dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Decyzją rodziców  dzieci urodzone w roku 2015 mogą rozpocząć  naukę w klasie I

– wniosek – załącznik nr 3

Rekrutacja do klasy I odbywa się drogą elektroniczną – https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz do dnia 16.04.2021 r.  Po zarejestrowaniu dziecka należy wydrukować wniosek, podpisać i po zakończeniu zawieszenia funkcjonowania szkoły, złożyć w sekretariacie. Podstawą do rekrutacji jest rejestracja elektroniczna dziecka.

                                                                                                                             Serdecznie zapraszamy