Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”