Informacja o debacie

Informujemy, iż na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu, która odbędzie się 13 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2022.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 12 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia udziału w debacie przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Raciążu (pok. 26), Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż. 

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Raciążu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Raciąż.

Zgłoszenie udziału w debacie dostępne jest na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim pokój nr 26.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               /-/ Paweł Chrzanowski