Informacja dla firm o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na odbiór odpadów komunalnych