I posiedzenie IV kadencji Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29 marca odbyło się I posiedzenie IV kadencji Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tajnych wyborach na członków IV kadencji RRDPP zostali wybrani następujący kandydaci zgłoszeni przez przedstawicieli organizacji pozarządowych: Artur Adamski, Dariusz Dobrosielski, Danuta Kantorowska, Marek Mikołajewski, Andrzej Otowski oraz Małgorzata Stanisławiak. Do RRDPP weszli także przedstawiciele Burmistrza Miasta Mariusza Godlewskiego – Stefan Modrzejewski i Andrzej Staniszewski, a także Rady Miejskiej – Leszek Kowalski i Marzanna Kubińska.

W trakcie pierwszego posiedzenia IV kadencji Rady wybrano jej współprzewodniczących, którymi zostali Stefan Modrzejewski oraz Dariusz Dobrosielski. W trakcie jego trwania Burmistrza Miasta reprezentowała Sekretarz Renata Kujawa.

Przypomnijmy, że Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana uchwałą Rady Miejskiej w styczniu 2015 roku. Jest ona organem konsultacyjno-opiniodawczym Burmistrza. Do głównych zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego czy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.