Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.