Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.