Gminny Komisarz Spisowy w Raciążu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych